Dobbel toppturlykke

Skrevet av Martin Hauge-Nilsen


☞ Tekst og foto av Martin Hauge-Nilsen

Man trenger ikke reise langt for kortreiste toppturer. Rett over Ørsta sentrum ligger Vallahornet som er en fortopp til den brattere Saudehornet. I vest ligger den skivennlige ryggen opp på Nivane. 

Fra Ørsta sentrum kjører man Ivar Aasengata og Kyrkjegata (E39), i den krappe svingen tar man av og opp Vikegeila og følger grusvei til ende, parkering ved Vikegeila vannbehandlingsanlegg. 

Vallahornet
På med ski og gå gjennom bommen. Følg grusveien oppover forbi første, andre og tredje pumpehus. Gå bakom pumpehuset og gå mot nord, gå videre mot nordaust etter ryggen, der man passerer en rød hytte. Når man nærmer seg ryggen som går mellom Vallahornet og Saudehornet gå mot sørøst og opp på toppen.

Nivane
Kommer man fra Vallahornet så renner man ned mot Vikeelva. Krysser over og begynner å gå opp ryggen opp til Nivane. 

For begge turene er hellingen rundt 30-33 grader hele veien. For begge turene er hellingen enda litt brattere om man ikke følger ryggene. Stort sett en vindpåvirket, bred rygg, hvor det sjeldent går skred, men skredfaren er selvsagt tilstede her også. På våren er det oftest solfonnene som kan skape problemer.
Kontor for samfunnskontakt ved Høgskulen i Volda er ansvarleg for bloggen MittSunnmøre.no.
Alle innlegga er skrivne av tidlegare eller noverande studentar ved høgskulen.


kommunikasjon@hivolda.no ⎪ © Høgskulen i Volda